Användaravtal

GDPR

GDPR, Användaravtal (Senast uppdaterad 2018-11-12)

Fr.o.m. 25 maj 2018 gäller lagen General Data Protection Regulation, GDPR, antagen av samtliga EU-stater.

Lagtexten »

Godkännande:

Godkännande enligt GDPR innebär att Arduinosidan Medlem godkänner att Arduinosidan.se upprättar ett register med uppgifter som nämns under rubriken Registeruppgifter samt följande rubriker och text. Godkännandet gäller Arduinosidan användaravtal, Privacy Policy och även Arduinosidan Forumregler. Länk till forumregler samt Privacy Policy finns tillgängligt längst ned på den ordinarie sidan.

Allmänt om GDPR:

Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR - en sammanfattning. Syftet med GDPR är att stärka rätten till personlig integritet och särskilt skydd av personuppgifter. Det innebär tydliga regler för insamling av data och personuppgifter samt hur länge dessa lagras och sparas. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar och lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att modernisera befintlig dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället. Registerhållaren skall hantera personuppgifterna på ett säkert sätt så att de inte sprids utanför systemet och inte utan godkännande överföra information till annan part.

Arduinosidan.se behandlar personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Arduinosidan.se har valt att inte delge personuppgifter till annan part.

Registeruppgifter:

Endast de uppgifter som är obligatoriska för att Arduinosidan.se's system skall fungera. Följande uppgifter är obligatoriska att registrera för att vara Arduinosidan.se Medlem: Komplett namn, Förnamn, Efternamn, FacebookID, Facebook profillänk, Kön, Facebook verifiering, Användarspråk, e-postadress. Genom att Arduinosidan Medlem fullföljer registreringen med Facebookintegration godkänner denne att Arduinosidan.se registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten.

För vem är uppgifterna synliga?

Arduinosidan Medlem kan se andra medlemmars uppgifter vid användning av forumet, följande uppgifter visas: Komplett namn, profilbild, samt en länk till din personliga profil på Arduinosidan.
Arduinosidan Medlem kan använda funktionen "Sök medlemmar" varvid följande uppgifter visas: Komplett namn (Förnamn, Efternamn), Arduinosidan-nummer (medlemsnummer).

Vilka inom Arduinosidan.se har tillgång till personregistret?

Endast systemutvecklaren har tillgång till samtliga uppgifter i registret för att kunna utöva registervård och assistera användarna.

Vilka utanför Arduinosidan.se har tillgång till systemet?

Webhotellet i sig har tillgång till systemet, dock endast efter begäran av systemutvecklaren, då ingår en sekretessförbindelse som även täcker de nya reglerna enligt GDPR.

Registervård:

Kontinuerligt utförs en rensning av personregistret. En Arduinosidan Medlem som inte varit aktiv under de senaste 24 månaderna raderas enligt vad som nämns under rubriken Radering.

Utträde ur Arduinosidan:

Arduinosidan Medlem kan vid utträde ur Arduinosidan genom särskild begäran få personuppgifter raderade. Radering sker enligt vad som nämns under rubriken Radering. Enligt GDPR gäller inte en sådan begäran för avlidna personer. Vid ett utträde utan särskild begäran om radering hanteras detta enligt punkten Registervård.

Radering:

Samtliga inlägg av användaren avpersonifieras genom att användarnamnet ersätts av en benämning "F.d. XXXXX" där XXXXX är ett löpnummer utan någon som helst knytning till ursprunglig användare. Därefter raderas personposten i sin helhet. (Därav ligger viss skyldighet hos Medlem, att när Medlem postar personuppgifter som inte är obligatoriska blir Medlem personuppgiftsansvarig och Arduinosidan.se fungerar som personuppgiftsbiträde.)

Fotnot. fullständigt namn och profilbild är de uppgifter som kommer synas för andra medlemmar som är online när du genomfört registreringen med facebook. Se gärna detta community som en förlängning av de dedikerade grupperna som finns på facebook.

Hoppa över detta meddelande nästa gång. (Sparas då en kaka på denna enhet)